İMPLANT

İmplant nedir?

İmplantlar, şekil olarak diş köklerine benzeyen, titanyum metalinden yapılmış vidalardır.

Bu vidaların yiv yapıları da değişkenlik göstermektedir. Eğer implantı taktıktan sonra; üzerine çok kısa sürede diş takmak istiyorsak; daha belirgin yivleri olan implantları tercih etmek gerekir.

implant1-1

Titanium  İmplant

Son zamanlarda estetiğin önemli olduğu bölgelerde (ön grup dişler bölgesinde) kullanılmak üzere zirkonyum metalinden de implantlar yapılmaktadır.

Zirkonyum implant, diş renginde olmaları sebebiyle estetik bölgede, ağızda görülen ön grup dişler bölgesinde tercih edilebilirler.

implant1-2

Zirkonyum İmplant

İmplant tedavileri artık sıklıkla yaptığımız uygulamalar olduğu için; bu tedavi yöntemini daha detaylı olarak açıklama ihtiyacı vardır.

Şimdi İmplant tedavisi, dental implant, halk arasında çakma dişler,

vidalı dişler olarak da söylenen implantlar, aslında uzun yıllardır (40-45 yıldır) yapılmakta olan bir tedavi yöntemidir.

İmplantlar, implant tedavileri diş hekimliğindeki son yılların en büyük gelişmesidir.

İmplant tedavisi, başarı düzeyi oldukça yüksek (% 98-99 gibi), güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.

Bazı hastalarımızın implantlarının kaynayıp-kaynamayacağı (osseo-integrasyon) hususunda endişelendiklerini görüyorum.

Eğer tedavileri steril ortamda (ameliyat kaidelerine uyularak çalışılmışsa), implant takılacak yerin hazırlanması esnasında kemik ısıtılmamışsa, endişeleri yersizdir. Tabiki hastaların implant yapıldıktan sonraki bakımları çok önemlidir.

İmplantların yapıldığı metaller; titanyum veya zirkonyum, çok doku dostu maddelerdir. Vucudumuz tarafından kolaylıkla kabul edilen maddelerdir. Uygulandıkları bölgede yabancı cisim gibi algılanmazlar. Nasıl kırılan bir kolumuzu alçıya alınır, sonrasında kemik kaynayorsa; implantlar da bu şekilde çene kemiğine kaynamaktadır.

implant ile uygulandığı kemik arasında kimyasal bir bağ oluşmaktadır.

                     Titanyum İmplant Yüzeyi

implant1-3

                Kondroidin- 4-Sülfat (Kemik Yüzeyi)

Diş Hekimliğinde koruyucu tedavilerin yaygınlaşmasına rağmen gene de sıklıkla diş kayıpları ile karşılaşmaktayız.

Herhangi bir sebepten dişimizi kaybetmişsek;

Artık çoğunlukla hastalarımız implant tedavisini tercih etmektedirler. Klasik yöntemle diş çekilen bölgeye genellikle köprü yapılırdı (1 diş takmak için 2 diş kesilirdi!). Hiç kulağa hoş gelmiyor, öyle değil mi? Bu kaş yapmak isterken göze zarar vermek gibi bir şey!

Dişi çekilme durumunda olan bir kişi; ( tabiî ki yerine diş takılmasını istiyorsa) öncelikle doktoruna bu dişi çekildikten sonra aynı gün) implant takılıp takılamayacağını sorması gerekir.

BU NİÇİN ÖNEMLİDİR ?

Özellikle de estetik bölgelerde çok önem taşımakla birlikte; diş çekilen bölgede ilaveten herhangi bir kemik kaybı olmadan implantı yapmak ilerde üzerine takılacak dişin, protezin estetiği açısından çok önemlidir.

Bu hususu biraz daha açmak gerekirse; diş çekilen bölgede zaman içinde kemik erimesi olması kaçınılmazdır. Bu kemik erimesi ne kadar fazla ise; o derecede de estetiği olumsuz etkiler. Doktorunuz, gereğinden uzun, büyük (estetik görünmeyen)  diş yapmak durumunda kalabilir.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek için; oraya implantı mümkünse çeker çekmez, bazı durumlarda bir süre beklemek de gerekebilir. Bu durumda da mümkün olan en kısa sürede (çekimden 2-3 ay gibi kısa bir süre sonra), oraya implantı yapılması çok çok önemlidir.

İmplant Kimlere Yapılabilir?

İmplantlar sağlıkları durumları küçük cerrahi girişimlere müsaade eden bütün hastalara uygulanabilir. Özellikle ileri yaş, büyük bir engel değildir. İmplanlar umumiyetle ileri yaşlardaki hastaların tedavisidir. Mesela tedavi amaçlı yüksek dozda radyasyona maruz kalma gibi durumlar kemik dokusunun vitalitesini etkilediğinden sıklıkla iyileşme problem ile karşılaşılmaktadır.

Kemik dokusunu ilgilendiren hastalıklardan (Paget hastalığı gibi), mesela aşırı yüksek seyreden şeker durumu, kemik erimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (özellikle de FOSAMAX) kullananlarda iyileşme esnasında sıkıntılar yaşanabilir.

Mesela gece diş sıkma alışkanlığı olan hastalara; implant tedavileri yapıldıktan sonra, dişleri takıldıktan sonra; gece plağı yapmak gerekir. Hasta yatarken bu plağını takar.

Hastalar doktorlarına genel sağlıkları ile ilgili durumları hakkında bilgilendirmeleri iyi olur. Devam eden tedavileri, kullanmakta oldukları ilaçları, özelikle de dolaşım sistemini ilgilendiren oldukları ameliyat, ilaçlar vs. diş doktoru ile paylaşılası gereken bilgilerdir.

Burada Önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim.

implant yapmadan önce, hastalar herhangi bir kan sulandırıcı (anti-koagülant) ilaç alıyorlarsa; dahiliye veya kalp doktorları ile istişare yaparak bu ilaçlarını operasyonda 3-4 gün öncesinde bırakmalarını istiyoruz. Bu ilaçlarını bırakmaları sakıncalı durumda ise ( herhangi bir pıhtı oluşma riski olabilecek bir evrede ise) implant uygulama işleminin bir süre ertelenmesi çok uygun olacaktır. Bu gibi durumlarda implant operasyonu öncesinde ve sonrasında antibiyotik kullandırmak gerekir.

İmplant takma işlemi steril bir ortamda yapılmazsa; enfeksiyon da gelişebilir, imaplantlar da kaynamayabilir. Her türlü sıkıntı olur.

Bir diğer önemli nokta da;

Hastalarda implant tedavilerinin çok uzun sürdüğü seklinde yaygın kanaat var. Son yıllarda implantların yüzeylerinde yapılan değişikliklerle bu süreler çok kısalmıştır. Artık biz, hemen dişlerine kavuşmak isteyen hastalarımıza tek parça implantlar yapmak suretiyle, hiç beklemeden (implantların yapıldığı gün) üzerlerine dişlerini takabilmekteyiz. Bu dişleri aynı gün takmak, implantlar etrafındaki yumuşak dokuyu şekillendirmek açısından da büyük önem arz etmektedir. Bunlar, umumiyetle geçici dişlerdir. Belirli bir süre sonra (3-4 ay) daimi dişlerini takmaktayız.

Burada önemli olan; kafi derecede ve kalitede (kemiğin densitesinin iyi olması) kemik olması durumunda; implantlarını taktıktan sonra ayni gün dişlerini de takabiliyoruz. Ya değilse; implantları yapıp üzerine diş takmak için 2 aydan az olmamak kaydıyla, duruma göre 2 ile 4 ay, nadir durumlarda greft (kemiktozu uygulaması yapılmışsa) 6-8 ay arası beklemek gerekmektedir.

Şartların olumlu olması durumunda (implant yapılacak bölgelerde kafi derecede kemik olması durumunda); sabah evden dişsiz çıkıp, aynı gün içinde hem implantları yapılıp hem de üzerine dişleri takmak mümkündür.

İMPLANT YAPMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Hasta bize implant taktırmak üzere başvurmuşsa;  izlenmesi gereken yol, araştırılması gerekenler şunlardır:

1- Hastanın genel sağlığının değerlendirilmesi

Burada sorulması gerekenler; hasta daha evvel herhangi bir (dişle ilgili olması gerekmez) cerrahi operasyon geçirmiş midir? Geçirmiş ise; Herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmış mıdır? Yara iyileşmesinde herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşılmış mıdır? Kullanılan anestezik maddelere alerjisi var mıdır? Genel sağlığı ile ilgili herhangi bir problemi var mı? Devamlı kullandığı herhangi bir ilacı var mı? Varsa hangi sebepten bu ilacı kullanmaktadır, sorulmalıdır? Mesela implant operasyonu öncesinde biz hastalara kan sulandırıcı (anti-koagulant) bu ilaçlarını bırakması istiyoruz.

Bu ilaçlarını bıraktırmadan önce muhakkak doktoru ile konsultasyon (değerlendirme) yapılmalıdır. Bu hastalar belli ameliyatlardan sonra bu ilaçları kullandıklarından; amliyatın erken evrelerinde bırakmaları doğru olmayacağından böyle bir durum varsa; implant tedavileri bir süreliğine ertelenmesi uygun olur.

Biz burada kısaca bir değerlendirme yapıyoruz. Hastaya ilaveten, herhangi bir kötü alışkanlığı var mı? Mesela gece diş sıkma (diş gıcırdatma), hastanın şeker problemi var mı? Bir diğer önemli husus da; hasta tedavi amaçlı radyasyona maruz kalmış mı? Kalmışsa üzerinden ne kadar bir süre geçmiş? Bunlar çok önemli hadiselerdir. Muhakkak sorup araştırılmalıdır.

2- Ağız içi muayenesi

Hastanın ağıziçi muayenesi yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken; ağız hijyeni iyi midir? Dişetleri sağlıklı mıdır? İmplant operasyonu öncesi bir hazırlık yapmaya gerek var mıdır? Dişlerinde çürükler var mıdır? Varsa öncelikle bu tedavileri yapılıp, diş taşlarını da temizleyip ağzı hazırlamak gerekebilir.

3- Radyolojik değerlendirme

Hastadan bir panoramik film çekip kemik durumunun incelenmesi gerekmektedir.

implant-panaromik

İmplant uygulanacak bölgede kafi derecede kemik var mıdır? Kemik kalitesi (kemiğin sert veya yumuşak kemik oluşu) nasıldır? Kemik dokusu ile ilgili herhangi bir ön hazırlığa (greft, kemik tozu veya blok greft şeklinde) gerek var mıdır? İmplant uygulaması esnasında herhangi bir greft gerekebilecek, membran gerekebilecek durum var mıdır bunlar değerlendirilmelidir.

  • Bütün değerlendirmelerimizden sonra implant takmaya engel bir durum yok ise, hastaya implant operasyonu için randevu verilir.

Eğer operasyon öncesi bir antibiyotik kullandırmak istiyorsak, reçetesi hazırlanıp hastaya verimedir. Bu durumlarda; pre-operatif (ameliyet öncesinde) antibiyotik kullandırmak uygun olacaktır.

Daha iyi anlaşılması açısından; mesela hasta uzun zamandır immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanmış olabilir. Bu ilaçlar genellikle organ nakli durumlarda kullanılan ilaçlardır. Ağızda enfeksiyona çok eğilimli bir durum olabilir. Bu gibi durumlarda operasyon öncesi antibiyotik kullandırmak çok uygun olacaktır.

Hasta operasyon için geldiğinde;

İlaç kullanmasını tavsiye edilmişse, ilacını kullanmış mı? Sorulur.

Bırakması gereken bir ilacı (kan sulandırıcı ilaçlar) da varsa; o ilacını da ne kadar süre önce bıraktığı sorulur.

Tok Karna gelmiş olmasına dikkat edilir.

İMPLANT TAKMASI, UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

İmplant takma işlemi genellikle; aynen diş çeker gibi lokal-anestezi altında uygulanır. Hasta operasyon öncesi sabah seansı ise güzelce kahvaltısını yapar, öğleden sonra ise operasyonu öğle yemeğini yer, diş hekimine tok karna gidilir.

Genellikle doktora aç karna gitmek gerekirken; diş hekimine tok karna gitmek gerekir. Yapılacak anestezi, ilaç aç karna dokunmasın diye.

İmplantların yapılması da implant takılacak bölgedeki kemiğin durumuna göre (kemiğin volüm ve kalitesine göre), kaç adet uygulanacağına göre farklılık arzeder. Şayet kafi derecede kemik varsa, bazı durumlarda yumuşak dokuyu bile açmadan (flep kaldırmadan) implant uygulanabilir, takılabilir. Bu yöntem şartlar uygun ise muhakkak tercikh edilmelidir. Buna dikişsiz implant uygulaması da diyebiliriz.

implant-takildiktan-sonra

Bazı durumlarda da muhakkak yumuşak dokuyu açıp (flep kaldırıp) implantları o şekilde takmak gerekebilir.

Operasyon sonrası kanama riskini ortadan kaldırmak için yapılan dikişler yeterli sıklıkta yapılmalıdır ki; operasyon sonrası kanama olmasın.

HASTALAR İMPLANTLARI TAKTIKTAN SONRA NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

1- Reçetesinin hazırlanması

İmplant taktığımız hastaya operasyonda sonra; ağrı kesici veriyoruz. Bazı durumlarda antibiyotik de kullandırmak gerekir. Hastaya implant yapılan bölgeye temizlemesi için serum (%9 luk serum fizyolojik) tavsiye ediyoruz.

2- Soğuk kompres uygulaması

 Bunlar buz kompres olabilir, hazır jeller var de onları da kullandırabiliyoruz.

  • Soğuk kompresi de belli aralıklarla uygulaması gerekir.

Hastamızı 3- 4 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Burada amaç, yara bakımı iyi yapılıyor mu kontrol etmek, yapılan dikişleri kontrol etmektir. Bazı durumlarda operasyon sonrası olan ödemle (şişlik) birlikte dikişleri açılabilir. Böyle bir durum varsa zamanında müdahale etmek imkanı olacaktır.

Dikişleri genellikle 7 ile 10 gün sonra almak gerekir. Sonrasında eğer geçici bir protez yapılacaksa; dikişleri aldıktan sonra 1 veya 2 hafta daha geçmesi gerekir ki; implant uygulanan bölgedeki yumuşak dokunun oturması, sertleşmesi bakımından önemlidir. Hastanın eski protezi varsa, o protezi de geçici protez olarak kullanabiliriz. Kesinlikle yumuşak besleme yapmak gerekir. Yapılan yeni protezin de iç kısmının aşındırıp yumuşak akrilikten besleme yapılması gerekir.

*Burada protezi hazırlayacak diş hekimi açısından dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır.

Bu da eğer ağızda görünen implant varsa; (Çekim boşluğuna implant yapmışsak sıklıkla implantlar görünür durumdadır), protezin yumuşak akrilik beslmesini ağızda diş hekimi yapıyorsa, o aşamada implantlar üzerine isterseniz bir parça mum yada diş beyazlatmada kulladığımız dişeti maskesinden bir miktar uygulayıp ışınla dondurabiliriz. ,

Böylelikle yaptığımız protez implantlara baskı yapmamış olur.  Şayet protezinizi teknisyeniniz yapacaksa diş hekimi aynı işlemi ölçü safhasında yapması gerekir.

Hastamızın geçici protezini taktık. Sonrasında kontrole çağırıp ayarlamalar yapmak gerekebilir.

İmplantların üzerine daimi dişleri takmak için, İmplantların uygulandıkları bölgedeki kemiğe kaynamasi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu süre uygulandığı yerdeki kemiğin durumuna göre, alt veya üst çenede olşuna göre; implant uygulama esnasında, implantla beraber greft uygulanıp, uygulanmamasına göre farklılık arzeder. Bu süre ortalama olarak 2-3 ay gibi bir süredir. Bazı durumlarda daha da uzun beklemek gerekebilir.

Şayet daha kısa sürede implantların üzerine dişleri takılmak isteniyorsa; daha iri yivli implantları tercih etmek suretiyle implantların üzerine dişlerini daha kısa sürede takabiliriz.

Bazı durumlarda da implantı taktığımız seansta da üzerine dişi takabiliriz. Fakat bu çoğunlukla geçici diş olur. Çünkü bu bölgedeki yumuşak dokunun şekillenmesi açısından buna ihtiyaç vardır. Daimi dişini 2-3 ay sonra (dişeti şekillendikten sonra) takmak gerekir.

Burada önemli nokta; implantın kemiğie çok sıkı vaziyette vidalanması esastır. Aynı zamanda da iyileşme evresinde implanta çok baskı gelmesi sağlanmalıdır.

DAİMİ DİŞLERİNİN TAKILMASI AŞAMASI

Daimi dişlerin takılması aşamasında;

İmplantl arın üzeri açıksa; İmplant üzerindeki kapayıcı vidayı çıkarıyoruz.

implant-1


Sonra  abutment (kesik dişlerin şeklindeki) dediğimiz parçaları takıp ölçü alıyoruz. Eğer implant ağızdan görünmüyorsa; o zaman bir anestezi yapmak suretiyle doku punchı bir uç ile sadece implantın üzerindeki yumuşak dokuyu kaldırıp, implanta ulaşıyoruz.

implant-uzerine-iyilesme-vidasının-takılmıs-hali

İmplantın kapayıcı vidasını çıkarıp, iyileşme vidası (dişeti şekillendirici) parçayı takıyoruz (yukarıda resim). Ortalama bir hafta süre ile buradaki dişetinin iyileşmesini bekliyoruz.

Sonrasında implantların üzerine abutmentler veya ölçü postları takılıp ölçü alınır. Alınan bu ölçüden laboratuvarda hastanın abutmentleri ayarlanıp (yükseklik ve açıları), üzerine kron veya köprüleri hazırlanır.


implantların-takılmış-hali


Artık bu aşamadan sonrası normal kron- köprü yapar gibi devam eder. Metal destekli porselen yapılacaksa metal alt yapısı hazırlanır. Metal prova yapılır ve kapanış (mum ısırma işlemi) ince bir mum blok ile kaydedilir. Daha sonra metal üzerine porselen yapılıp, porselen prova yapılır.


porselen-prova-asamasi

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Yapılan protezin oklüzyonuna (alt ve üst çenenin nasıl kapandığına) bakılır.

2-Dikey boyutu kontrol edilmelidir.

3-Dişlerin şekillerine, açılarına renklerine bakılır.

4-Protezin yumuşak dokularla ilişkisine bakılır.

  • Konuşurken, gülerken dişler kafi derecede görünüyor mu? değerlendirilir.

Eğer her şey normal, hasta da memnun ise protezler cilalanmak (glazürlenmek) üzere laboratuvara

gönderilir. Hazırlanıp gelince de eğer implant üzerine takılacaksa, geçici siman ile yapıştırmak gerekir.


cilalanmış-köprülerin-geçici-siman-ile-yapıştırılmış-hali

Çünkü bazı durumlarda abutmentı implanta bağlayan vidanın gevşediği durumlarla karşılaşacak olursak kolaylıkla köprüyü veya kronu çıkarıp vidayı tekrardan sıkmak gerekecektir.

Burada bir önemli noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Metal veya zirkonyum alt yapı provasında  bu

alt yapının implantlar üzerine çok rahat oturmasına (passive fit)  dikkat etmek gerekir. Şayet bu alt yapı rahat oturmuyorsa ( kasarak, baskı uygulayarak oturuyorsa),  bu vidaların gevşemesi ve hatta implant çevresinde kemik erimesine sebep olacaktır. Bu bazı durumlarda da implantın başarısızlığına sebep olabilir.

Hastamıza dişlerini taktıktan sonra da ağız bakımına maksimum özen göstermesini istiyoruz.

Rutin diş fırçalamanın yanı sıra; ağız gargarası kullanmasını istiyoruz. Ağız gargarasını da sabah akşam yapmasını istiyoruz. Gargarayı, fırçalama yerine değil; dişlerimi fırçaladıktan sonra yapıyoruz. Ağzımıza bir yemek kaşığı ağız gargarası alıp, 30-35 saniye güzelce gargara yapıyoruz. Sonra tükürdükten sonra ağzımızı su ile çalkalamıyoruz. Bu işlemi sabah kahvaltıdan sonra yapmışsak sonrasında 1 saat kadar yiyip, içmiyoruz. Akşamları da bu işlemi yatmadan önce yapıp o şekilde yatıyoruz. Gargara yaptıktan sonra su ile ağzı çalkalamıyoruz.

Hastalarımız belli aralıklarla (6 ayda bir) çağırıp periodik kontrollerimizi yapıyoruz. İmplantlara takıldıktan 12 ay sonra ponoramik film çekip; herhangi bir problem olup-olmadığına bakıyoruz.

İmplantlar takıldıktan 5 yıl sonraki panoramik filmi

İmplantlar takıldıktan 5 yıl sonraki panoramik filmi


İmplant takıldıktan sonra eğer ağız hijyenimize dikkat ediyorsak, fırçalayıp, gargara yaparsak, yani
Ağız bakımımıza dikkat edersek; implantlarımız uzun yıllar hizmet eder.

İmplant Fiyatları

İmplant Fiyatları

İstanbul kliniğimiz implant diş fiyatları; Alman Nanoplant Höchst implant fiyatları = 1250 TL Güney Kore Biogenesis Aticon implant fiyatları = 1000 TL Zirkonyum Diş Fiyatı = 400 TL Metal Destekli Porselen = 350 TL Kemik Tozu Fiyatı = Yapılan işleme göre değişiklik göstermekte ortalama 85-150 € Muayene ücretsiz olup, panaromik film çekilmesi gerekirse indirimli olarak…

İmplant Fiyatları 2015 – İmplant 2015 Fiyatları

İmplant Fiyatları 2015 – İmplant 2015 Fiyatları

İMPLANT  FİYATLARI  2015 implant fiyatları 2015 yılı geçerli olmak üzere tek implant için alman implantlarda 1250 tl olarak güncellenmiştir. Kliniğimizde uzun zamandan beri uygulamakta olduğumuz Alman Malı nano teknoloji ürünü Nanoplant HÖCHST implantlarımızı bu senede aynı geçen yılın fiyatları ile tanesi 1250 TL dan uygulamaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Bu uygun fiyatlarımızın yegane sebebi, kliniğimizde…

İmplant Uygulaması

İmplant Uygulaması

İmplant uygulaması, iki aşamalı tedaviden oluşmaktadır. Bu tedavinin ilk aşamasında cerrahi operasyon ile hastanın çene kemiğine implantın yerleştirilmesi sağlanır. Titanyum implantın cerrahi operasyonu sona erdikten sonra, kemikleşmenin tamamlanması 1 ile 3 ayı bulabilmektedir. İyileşmesini beklediğiniz dişiniz için ikinci aşama ise üst yapıların tamamlanmasıdır. Zirkonyum olarak adlandırılan protez dişler ikinci aşamada tamamlanır. Yapıştırma ya da vidalama…

İmplant Nedir

İmplant Nedir

İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin vücuduna uygun olan malzemeler kullanılarak yapılan, yapay diş kökü olarak adlandırılmaktadır. Tedavi nedeniyle yapılan kaplama, köprü veya damak protezler ile karşılaştırıldığında, implant tedavisi kullanım bakımından en iyi olanı olarak bilinmektedir. İmplant kelime anlamı itibariyle doku içerisine konan…

Beykoz İmplant Merkezi – Diş Hekimliği

Beykoz İmplant Merkezi – Diş Hekimliği

Beykonz implant olarak sağlık gülüşler için diş hekimi Dt. Ufuk Tosun eksik diş sorununa implantı öneriyor. Beykoz’da sağlık hizmetleri, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları ile yürütülmektedir. Ayrıca Beykoz diş hekimi ve diş polikliniği açısından da oldukça zengindir. Beykoz’a hizmet veren İstanbul İmplant Centre Beykoz diş hekimi açığını önemli ölçüde azaltmaktadır. Fiziki donanımı deneyimli personeli ile…

Sancaktepe Diş Hekimi – Sancaktepe implant

Sancaktepe Diş Hekimi – Sancaktepe implant

implant fiyatları ve diğer dolgu, kanal tedavisi ile protez tedavisi fiyatları için 0216 641 45 15 nolu telefondan ulaşınız. Ayrıca bölgeye yakın üniversite hastaneleri de Sancaktepe’nin sağlık ihtiyaçalrını karşılamaktadır. Bunun dışında Sancaktepe diş hekimi ihtiyacını diş poliklinikleri karşılamaktadır. Bölgede bir miktar da özel hastane bulunmaktadır. Sancaktepe Dişçi açısından yeterli sayıya ulaşmış değildir. Ancak bu açığı…